Release Website
Llançament del lloc Web
3 years ago
jamoros

Translation completed

Kontalk Desktop client / ApplicationCatalan

Translation completed 3 years ago
None

Committed changes

Kontalk Desktop client / ApplicationCatalan

Committed changes 3 years ago
When accepting the key, communication with this contact will be encrypted.
Si s'accepta la clau, la comunicació amb aquest contacte serà xifrada.
3 years ago
When declining the key, communication with this contact will be blocked.
Si es rebutja la clau, es bloquejarà la comunicació amb aquest contacte.
3 years ago
Public key for contact was found
S'ha trobat la clau pública per al contacte
3 years ago
Received a new public key for contact
Nova clau pública rebuda per al contacte
3 years ago
This message was encrypted with an old or invalid public key
Aquest missatge es va xifrar amb una clau pública antiga o no vàlida
3 years ago
Public key for receiver not found.
No es troba la clau pública del receptor.
3 years ago
Visit the Kontalk webforum
Visita el web del fòrum de Kontalk
3 years ago
Community Forum
Fòrum de la comunitat
3 years ago
The contact's public key is missing
No s'ha trobat la clau pública del contacte
3 years ago
Encryption disabled
Xifrat desactivat
3 years ago
Encryption enabled
Xifrat activat
3 years ago
Decryption password for personal key:
Contrasenya de desxifrat de clau personal:
3 years ago
Please export the personal key files from your Android device and select them on the next page.
Si us plau, exporta els arxius de claus personals del seu dispositiu Android i seleccioni'ls a la pàgina següent.
3 years ago
No key loaded
Cap clau carregada
3 years ago
The public key for this contact could not yet be received
Encara no s'ha rebut la clau pública d'aquest contacte
3 years ago
The server rejects the personal key.
El servidor rebutja la clau personal.
3 years ago
Please reimport your personal key.
Si us plau, torni a importar la seva clau personal.
3 years ago

Search