Source Translation
authorization prieigos teisių suteikimas
contact adresatas
member narys
participant dalyvis